« zpět
24.08.2020 / 13:10

VEDENÍ ŠKOLY:

Mgr. SVATOPLUK VLK – ředitel školy

Mgr. HANA MALÍKOVÁ – zástupce ředitele

Mgr. KATEŘINA KUNCOVÁ – výchovný poradce

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1.A   Mgr. JITKA DUBOVÁ

1.B   Mgr. DAGMAR MOJDLOVÁ

2.A   Mgr. LENKA DUŠKOVÁ

2.B   Mgr. MARIE KUXOVÁ

3.A   Mgr. JANA VINCOUROVÁ

4.A   Mgr. VĚRA PÁVKOVÁ

5.A   Mgr. ZUZANA GUCKÁ

5.B   Mgr. JANA RYŠAVÁ

6.A   Mgr. ANEŽKA ZAVADILOVÁ

6.B   Mgr. JANA VALENTOVÁ

7.A   Mgr. LENKA JIŘÍČKOVÁ

7.B   Mgr. JANA VOJÁČKOVÁ

8.A   Mgr. ALŽBĚTA KAPLOVÁ – metodik prevence

8.B   Mgr. MARTIN KREUZIGER

9.A   Mgr. PETR ZEMAN

Mgr. TAŤÁNA ŠLEŠKOVÁ

Mgr. MAGDA KOHLOVÁ – speciální pedagog

PhDr. JANA HRONOVÁ – školní psycholog

Mgr. LUBOŠ KLECH

DRUŽINA:

JIŘINA ĎURICOVÁ – vedoucí vychovatelka

Mgr. JITKA ZELINKOVÁ

Bc. KAROLÍNA IVANECKÁ

ASISTENTKY:

Mgr. Milena Štyksová, Marta Koryťáková, Zlata Štrúbelová, Jitka Bátková, Denisa Fialová,  Adéla Husárková, Jana Hrachovinová