« zpět
22.12.2018 / 21:14

 

Stejně jako v předešlých letech se i letos na konci listopadu uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Jak je zvykem, práce byla rozdělena na mluvnickou a slohovou část. V mluvnické části se ve značné míře vyskytovala cvičení zaměřená na slovní zásobu, ale také na skladbu. Slohová část nesla název Co všechno umí světlo, o němž se soutěžící mohli rozepsat formou libovolného slohového útvaru, a někteří vytvořili opravdu čtivá dílka.

 

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem pět žáků – čtyři z osmého ročníku (Richard Beneš, Eva Studená, Michaela Kejvalová, Kateřina Köhlerová) a jeden z devátého (Karolína Juchymivová). Byť byly výsledky velmi vyrovnané, loňské prvenství si obhájila Karolína Juchymivová z 9. A s krásnými 32 body, čímž si zasloužila postup do okresního kola. Na druhém místě s 27 body se umístila Kateřina Köhlerová z 8. A.

 

Velmi děkujeme všem zúčastněným za ochotu a chuť vyzkoušet si něco nového, současně přejeme Karolíně hodně štěstí a zdaru v okresním kole, které proběhne 28. ledna 2019.

 

Mgr. Martin Kreuziger, Mgr. Lenka Vojtková