« zpět
30.11.2016 / 19:42

 

Koncem listopadu proběhlo školní kolo v Olympiádě českého jazyka, kterého se zúčastnila vybraná děvčata 8. a 9. třídy. Tradičně byla olympiáda rozdělena na dvě části – jazykovou a slohovou. Stěžejním slovem v jazykové části, které bylo obsaženo téměř ve všech úkolech, bylo slovo padat. Žákyně řešily úkoly zaměřené na význam slova, stavbu slova, vysvětlování rčení a frazémů. Letošní zadání úkolů bylo oproti loňskému roku přijatelnější, srozumitelnější. I slohová část souvisela s významem slova padat. Děvčata psala volný prozaický útvar na téma Moje vzlety a pády, přičemž toto téma vybízelo dívky k tomu, aby si za slohový útvar zvolily úvahu. Tak jako každým rokem byla pro žačky 8. ročníku olympiáda novou zkušeností, doufám, že přínosnou.

 

A jak olympiáda letos dopadla? Vítězkou se stala žákyně 9. ročníku Lucie Bukovjanová, která s celkovým počtem 20,5 bodů postupuje do okresního kola v Olomouci. Lucce blahopřeji k pěknému výkonu a přeji hodně štěstí a rozvahu při řešení nelehkých úkolů.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem děvčatům, která se školního kola zhostila s ochotou a odhodláním vyzkoušet si něco netradičního, nového a zároveň obohacujícího náš mateřský jazyk.

 

Mgr. Lenka Vojtková