« zpět
20.12.2017 / 18:03

 

Koncem listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníku. Tradičně byla olympiáda rozdělena na dvě části – jazykovou a slohovou. Jazyková část byla tentokrát zaměřena na práci s přirovnáním a mnohovýznamovou rovinou textu. Slohová část nesla název Stalo se to minulý týden. Zadání slohového útvaru žáky nijak nesvazovalo, a tak mohli popustit uzdu své fantazii a psát libovolný prozaický text, což se některým podařilo s velkou elegancí.

 

Nejlépe se umístily Karolína Juchymivová z 8. ročníku a Kateřina Krumpholcová z 9. ročníku, které získaly stejný počet bodů. Do okresního kola byla vybrána Karolína Juchymivová, jíž přejeme mnoho štěstí, rozvahu a bystrou mysl při řešení dalších nelehkých úkolů.

 

Rádi bychom poděkovali i těm ostatním, kteří se do školního kola olympiády zapojili s ochotou a odhodláním vyzkoušet si něco nového.

 

kolektiv učitelů českého jazyka