« zpět
23.05.2019 / 15:14

Netradiční výuka 7. A v dílnách SPŠ a SOU v Uničově                                   

V rámci praktických činností se žáci 7. ročníku seznámili s prostředím dílen Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově. Pod vedením Ing. H. Sochové, zástupkyně ředitele školy, si sami navrhli a posléze vyrobili jednoduchý předmět ze dřeva, ze kterého měli velkou radost.

Za asistence odborného učitele si také vyzkoušeli práci na elektrické lupínkové pile, pomocí které si někteří vyrobili další dřevěný výrobek, jenž na závěr opracovali smirkovým papírem. Některé zaujala 3D tiskárna, jiní sledovali vypalování vlastního výrobku, který tak získal finální podobu.

Seznámení s některými stroji vzbudilo zejména u chlapců velké nadšení. Manuální práce mnohé z nich bavila a vlastnoručně vyrobená drobnost vykouzlila na jejich tvářích úsměv. Věřím, že výjimečnou výuku v dílnách SPŠ a SOU v Uničově žáci uvítali a rádi by si ji někdy příště zopakovali.             

 

Ráda bych poděkovala Ing. Haně Sochové za zprostředkování výuky, která byla pro žáky  prostřednictvím praktických činností jistě velkým přínosem.

 

Mgr. Lenka Vojtková, třídní učitelka 7. A

email.seznam.cz 2 3 4 5 6 7 8 9