« zpět
11.10.2019 / 7:55

NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA

 ,,Bylo to dobrý!“ Tak zněla nejčastější odpověd dětí školní družiny na otázku, jak se jim soutěžení líbilo, když se 2.října 2019 účastnily a plnily 10 disciplín v Netradiční olympiádě.

V prostorách tělocvičny a jejich přilehlých chodbách ve dvojicích plnily různé úkoly např. Skok na list do kruhu, Správná trefa, Hod papírovou hruškou nebo jablkem, Bludiště, Skákání panáka, V tunelu a jiné. Venku pod přístřeškem děti srážely plechovky a házely oštěpem.

Velké poděkování patří žákům osmé třídy, kteří pomohli na jednotlivých stanovištích a v závěru vše uklidili.

Počasí sice moc nepřálo,ale i tak si to děti užily a domů odcházely s novými zážitky.

Benešová J.