« zpět
24.11.2020 / 11:05

 

Ve škole dodržujeme vládou předepsaná bezpečnostní a hygienická opatření. Výuka bude probíhat podle stálých rozvrhů jednotlivých tříd.

Tímto žádáme rodiče o spolupráci, aby dítě v případě nastupujících příznaků nemoci (rýma, bolesti svalů a hlavy, únava, zvýšená teplota, kašel...) preventivně neposílali do školy, dokud se jeho stav nezlepší. 

Všichni žáci a pracovníci školy jsou povinni nosit ochranu úst ve všech prostorách školy. Je žádoucí mít v tašce, pro případ potřeby, další roušku a další "náhradní" v šatní skříňce. Žádáme rodiče, aby dohlédli, že děti budou mít roušky na určených místech a pravidelné budou kontrolovat jejich stav.

Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci, kteří obědvali ve škole,  od 30.11. automaticky nahlášené. Takže pokud nechcete v následujícím období chodit na obědy, je nutné si je odhlásit.