« zpět
31.01.2022 / 11:23
 

Mladý chemik 

Po dvouleté koronavirové přestávce se naši žáci opět utkali ve znalostech z chemie v krajském kole soutěže Mladý chemik. 

„Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ je celostátní soutěž pro žáky 9. ročníků, která je motivuje k dalšímu zájmu o chemii. Školního kola se zúčastnili všichni naši deváťáci. Tři neúspěšnější řešitelé – Nela Šlešková, Tereza Körnerová a Jan Kobylka naši školu reprezentovali v krajském kole, které se tentokrát konalo online. Letos se jej zúčastnilo 68 žáků z celého Olomouckého kraje. I přes tuto velkou konkurenci obsadili naši žáci velmi pěkná místa:  

Nela Šlešková - 6. místo 

Tereza Körnerová - 26. místo  

Jan Kobylka - 32. místo.  

Nela Šlešková a Tereza Körnerová postupují do třetího kola, které se bude konat 8. února na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Toto kolo bude zaměřeno na praktické znalosti a dovednosti v laboratoři. 

Všem soutěžícím moc blahopřeji a děkuji za svědomitou přípravu. Nelče a Terce přeji hodně úspěchů ve třetím kole. 

Mgr. Taťána Šlešková