« zpět
23.12.2018 / 19:12

 

„Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ je celostátní soutěž pro žáky 9. ročníků, která zjišťuje, co si zapamatovali z hodin chemie v 8. ročníku a motivuje žáky k dalšímu studiu chemie. Tři neúspěšnější řešitelé školního kola – Karolína Juchymivová, Kryštof Demel a Matyáš Demel naši školu reprezentovali v regionálním kole, které se konalo 18. prosince na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Letos se jej zúčastnilo 84 žáků z 29 škol celého Olomouckého kraje. I přes tuto velkou konkurenci obsadili naši žáci velmi pěkná místa: Karolína Juchymivová - 34.místo, Kryštof Demel - 36. místo, Matyáš Demel - 41. místo. Soutěž se koná pod záštitou MŠMT a firmy Farmak Olomouc, která všechny soutěžící odměnila hodnotnými cenami.

Všem soutěžícím blahopřeji a děkuji za svědomitou přípravu.

Mgr. Taťána Šlešková