« zpět
09.06.2016 / 15:52

 

Ve středu 1. června 2016 proběhlo v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Jde o velmi prestižní soutěž, která probíhá na třech úrovních. Školních kol se letos účastnilo téměř 12 000 žáků 9. tříd z celé České republiky. Nejlepší chemici z jednotlivých škol se utkali v kolech regionálních a jen 40 nejlepších se probojovalo do celostátního finále. Je obrovským úspěchem, že mezi nimi byl i náš žák Marek Svoboda. Tato soutěž je unikátní také tím, že spojuje všechny články, které se na výchově budoucích chemiků podílejí – základní školy, střední chemické školy, univerzitu, ministerstvo školství, ale také chemické firmy, které tuto soutěž štědře podporují, aby žáky ke studiu chemie motivovali.

Finálový den byl zahájen ve velmi slavnostní atmosféře za účasti děkana Fakulty chemicko-technologické, několika proděkanů a ředitele Střední odborné školy chemické v Pardubicích. Všichni velmi oceňovali kvalitu a zapálenost všech žáků, kteří se do finále dostali. Dopoledne se mladí chemici podrobili testování teoretických znalostí a odpoledne předvedli své dovednosti ve skvěle vybavených univerzitních laboratořích. Součástí finálového dne byl i bohatý doprovodný program. Prohlídka laboratoří a učeben analytické a organické chemie, ukázka zajímavých chemických pokusů a úžasná bubble show držitele několika světových rekordů bublináře Matěje Kodeše.

Závěrečného vyhlášení výsledků a předávání cen se zúčastnilo mnoho významných osobností, například místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, náměstek ministryně školství pro řízení sekce vzdělávání Václava Pícl, děkan pořádající fakulty Petr Kalenda, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky Ivan Souček, generální ředitel společnosti Dow Europe pro Českou a Slovenskou republiku Ivan Luciak, generální ředitel společnosti Synthesia Josef Liška a mnoho dalších představitelů chemických podniků z celé České republiky.

I  přes  velkou  náročnost  a  silnou  konkurenci  si  Marek  Svoboda  vedl  skvěle  a  obsadil  nádherné 22. místo. Je úžasné, že jeden z nejlepších mladých chemiků České republiky je žákem naší školy.

Marku, moc děkujeme za skvělou reprezentaci nejen naší školy, ale i celého města Uničova v tak významné soutěži.

Mgr. Taťána Šlešková   

1020 1 1016 1017 1003 1008 1009 1018 1011 1012 1013 1014 1015 1010 sponzoři