« zpět
13.06.2019 / 10:49

Mimořádné ocenění poroty na celostátní přehlídce Puškinova památníku

     Celostátní přehlídka 53. ročníku soutěže ARS POETICA – Puškinův památník, do níž postoupil náš žák Štěpán Hlaváč (vítěz krajského kola v kategorii slovního projevu žáků ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií), byla v letošním roce výjimečná. Byla zahájena v předvečer 220. výročí narození A. S. Puškina (5. června) koncertem Jaromíra Nohavici ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Jaromíra Nohavicu doprovázel vynikající polský akordeonista a klavírista Robert Kuśmierski. Během dvouhodinového koncertu zazněly písně ruských básníků a písničkářů Vladimíra Vysockého a Bulata Okudžavy, jejichž texty Jaromír Nohavica už od 80. let překládá a zpívá, ale i jeho známé písničky, které téměř zlidověly. Koncert měl úžasnou atmosféru, protože Jarek umí posluchače naladit na správnou vlnu, střídá písně vážné, lyrické a humorné. Na závěr předseda České asociace rusistů Jiří Klapka (iniciátor akce) Jaromíru Nohavicovi jménem všech účastníků poblahopřál k nadcházejícím narozeninám. Je docela příznačné, že A. S. Puškin se narodil 6. června a Jarek Nohavica 7. června.

     Samotný festival, na nějž se sjelo 170 žáků a studentů ze 35 základních, středních a vysokých škol z 29 míst naší republiky, proběhl 6. června. Štěpán reprezentoval naši školu a Olomoucký kraj s bajkou Zajíc – simulant od Sergeje Michalkova. Jeho vynikající výkon porotu zaujal a Štěpán za něj získal mimořádné ocenění poroty. Zaslouží velký obdiv jednak za obrovské nadšení a odpovědnost během přípravy na soutěž, jednak za procítěný projev a velmi čistou výslovnost.                             Kromě mimořádného ocenění poroty Štěpán obdržel také věcné ceny, mezi nimiž je i sborník Písně Československa – české, moravské, slezské a slovenské lidové písně v překladu do ruštiny (např. Ach, synku – oblíbená píseň T. G. Masaryka nebo Peterburg Jaromíra Nohavici). Tento sborník dostali všichni účastníci včetně učitelů, kteří děti připravovali, což je velmi milé.

     Ráda bych Štěpánovi poděkovala za vzornou a úspěšnou tříletou reprezentaci školy. Dovolte, abych na závěr stručně shrnula jeho výsledky: 7. třída (první rok studia ruštiny) – 2. místo v krajském kole, 8. i 9. třída – 1. místo v krajském kole s postupem do celostátní přehlídky, v obou případech získal ocenění poroty. Chci poděkovat i Štěpánovým rodičům a babičce, kteří jej v této činnosti podporovali a doprovázeli nás, aby Štěpána povzbudili.

     Milý Štěpáne, přejeme ti mnoho úspěchů v dalším studiu a snad i v Puškinově památníku.

Mgr. Ludmila Schenková