« zpět
25.08.2021 / 13:21

 

1. září 2021 proběhne testování žáků 2. až 9. ročníků.

2. září 2021 proběhne testování dětí 1. ročníku (přítomnost rodičů u testování je možná za dodržení stávajících hygienických nařízení)

  • Netestují se žáci, kteří jsou očkovaní (předložit certifikát) anebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání nemoci (potvrzení od lékaře).
  • U žáků, kteří využijí možnosti vlastních testů je nutná přítomnost rodičů a to u 1. až 4. ročníků.
  • Pokud rodiče odmítnou testování žáka, musí mít žák po celou dobu ve škole nasazenou ochranu úst a nosu, nebude moci cvičit a zpívat.

Ve třídách mohou být žáci bez ochrany úst a nosu (výjimku tvoří žáci, kteří odmítnou testování), ale ve společných prostorách je povinností nosit ochranu úst a nosu.

Další testování proběhne 6. září 2021 a 9. září 2021 dle doporučení MŠMT.