« zpět
17.10.2019 / 20:52

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

informace k podání přihlášek na SŠ pro žáky 5. a 9. ročníku budou sděleny na třídních schůzkách,

které se konají 21.11.2019 v 16:30 (5.roč.) a v 17:00 (9.roč.).

 

Podrobnější informace jsou k nahlédnutí v sekci Školní poradenské pracoviště - přijímací řízení.

 
Mgr. Kateřina Kuncová
výchovný poradce