« zpět
04.04.2017 / 8:29

 

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně společně s Českou geologickou službou a Univerzitou Karlovou v Praze. Školního kola se v kategorii A (starší žáci ZŠ) zúčastnilo 248 žáků z celé České republiky. Školní a okresní kola se konala formou elektronického testu, kdy žáci odpovídali na 30 otázek napříč mineralogií, petrologií i obecnou geologií. Z naší školy se Geologické olympiády zúčastnila žákyně 9.A Lucie Bukovjanová, která se stala vítězkou okresního kola.

Krajské kolo se konalo 3. dubna ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, kam byli pozvání nejlepší řešitelé z celého Olomouckého kraje. Soutěžící nejprve písemně odpovídali na otázky z mineralogie, petrologie, paleontologie, obecné a regionální geologie a v další části určovali názvy padesáti vzorků minerálů, hornin a zkamenělin. Lucka v této náročné soutěži obsadila nádherné 2. místo a kromě diplomu a mnoha knižních cen dostala i malý pravý diamant a rodinnou vstupenku do muzea diamantů v Praze od sponzora soutěže.

Luci, moc ti blahopřeji. Velmi si vážím, že jsi přípravě na soutěž věnovala spoustu času i v době, kdy vrcholí přípravy na přijímací zkoušky. Přeji ti hodně úspěchů na střední škole i v osobním životě.

 

Mgr. Taťána Šlešková

 

Lucka1 Lucka3 Lucka2