« zpět
06.09.2019 / 11:16

Sluňákov 4. 9. 2019

Netradičně hned na začátku školního roku se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili exkurze na Sluňákov v rámci projektu Tajemství živlů pod záštitou MAP pro ORP Uničovsko.

Zde se rozdělili do dvou skupin, z nichž jedna se vydala po stopách bobra evropského. Živého bobra sice nespatřili, ale vystopovali jeho hrad, dozvěděli se spoustu nových informací o tomto chráněném živočichovi, a dokonce si ze sádry odlili jeho stopu, kterou si na závěr mohli odnést domů. Druhá skupina se pro změnu vydala pátrat po obojživelnících. Při práci ve skupinách se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací ze života těchto živočichů, seznámily se s druhy obojživelníků žijících u nás, jejich způsobem života, čím se živí, jaké zvuky vydávají. Ve venkovním areálu v okolí Sluňákova si prošly jednotlivá stanoviště se zajímavými úkoly a na závěr se všichni pomocí sítěk pokusily z blízké tůňky vylovit zajímavé druhy vodních živočichů např. potápnikavirníka, larvy vážek, motýlice apod. 

Už přece J. A. Komenský hlásal, že učení přímou zkušeností a názorností vede k lepšímu zapamatování učiva, a my s tím rozhodně souzníme! 

IMG_3329 IMG_3341 IMG_3344 IMG_3354 IMG_3357 IMG_3328 IMG_3310 thumbnail_IMG_2700 thumbnail_IMG_2699