« zpět
29.06.2017 / 13:25

Již tradičně jezdí žáci posledních ročníků na exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Letos jsme vybrali červnový termín, kdy je elektrárna v plánované odstávce. Díky tomu jsme mohli vidět, jak pracovníci kontrolují součástky ve strojovně a také vypuštěnou horní nádrž, jejíž dno zrovna dělníci čistili.

Další částí exkurze byla návštěva odpadového centra  Technických služeb města Jeseníku.  Prohlédli jsme si dotřiďovací linku, kompostárnu i skládku komunálního odpadu. Ujasnili jsme si, jak správně separovat odpad a co se děje s plasty, papírem a sklem, jakmile je hodíme do kontejneru na tříděný odpad. Seznámili jsme se také s tím, co vše lze ze separovaného odpadu vyrobit. Žáci se přesvědčili, že třídění má smysl. 

Mgr. Taťána Šlešková a Mgr. Jana Vojáčková

20170626_093546 20170626_093439 WP_20170626_09_18_40_Pro 20170626_101542 20170626_103507 WP_20170626_14_07_17_Pro WP_20170626_13_56_54_Pro WP_20170626_13_18_42_Pro WP_20170626_14_44_44_Pro WP_20170626_14_45_43_Pro