« zpět
07.06.2016 / 21:14

V týdnu od 15.5 do 20.5.2016 proběhlo druhé společné setkání partnerů všech pěti spolupracujících zemí v tureckém městě Mersin. Jelikož se jednalo pouze o setkání koordinátorů projektu, vyjeli z naší školy jen 3 učitelé – Mgr. Kateřina Kuncová (koordinátor projektu Erasmus+), pan ředitel  Mgr. Svatopluk Vlk a Mgr. Josef Lojda (ten měl za úkol obsluhovat kameru a fotky).

Hlavním cílem této části projektu bylo vytvořit společnou knihu příběhů ze života prarodičů dětí, která přispěje k poznávání života předchozích generací.  Každá škola do Turecka přivezla 5 příběhů,    z nichž vznikla velmi zajímavá kniha vzpomínek.

O „naše“ příběhy se zasloužili žáci z devátého ročníku pod vedením Mgr. Ludmily Schenkové -   Gabriela Húževková, Iva Boráková, Aleš Rašťák, Magda Kohlová  a k nim se přidala i Kristýna Dohnalová z 8.ročníku. Všichni psali vzpomínky svých prarodičů v anglickém jazyce a práce měly velmi dobrou jazykovou úroveň.   Za úsilí, energii a čas, který tvorbě příběhů věnovali, všem  patří veliké poděkování.

Koordinátorka z polské školy se postará o tištěnou podobu knihy i o e- knihu, která bude k nahlédnutí na webových stránkách projektu Erasmus+, kde jsou všechny aktivity, na kterých jsme se v prvním roce společné práce podíleli: https://sites.google.com/site/theworldweliveinerasmusplus/.

V příštím roce nás čeká spousta dalších aktivit. Budeme vyrábět školní časopis, DVD tradičních tanců a také vycestujeme s některými  žáky do Rumunska (říjen) a Itálie (květen). Budeme i nadále pokračovat ve videokonferencích, jež si žáci moc pochvalovali, a ochutnáme mezinárodní dobroty na festivalu pokrmů.

První rok mezinárodní spolupráce je úspěšně za námi a věřím, že v následujících dvou letech budeme pokračovat se stejnou intenzitou i nadšením. Nejen pedagogové, ale i žáci.

 

Mgr. Kateřina Kuncová, Mgr. Ludmila Schenková