« zpět
24.10.2019 / 10:55

 

Od letošního školního roku přešly všechny třídy na elektronickou třídní knihu. K dnešnímu dni využívají elektronickou žákovskou knížku žáci 9. ročníku, postupně se k nim přidají ostatní děti z druhého stupně. Žáci prvního stupně se pak s elektronickou žákovskou knížkou setkají od příštího školního roku. Aby si rodič mohl tento systém nainstalovat do svého počítače nebo mobilu, obdrží od třídního učitele přístupové kódy.