« zpět
08.10.2020 / 8:48

 

V letošním školním roce 2. B několikrát navštívila dopravní hřiště. Oproti minulému roku, kdy žáci procvičovali pravidla pro chodce, letos povýšili na cyklisty. Když jsme zde byli poprvé, docházelo občas ke kolizím, kdy žáci přehlédli dopravní značku nebo se zařadili do špatného jízdního pruhu. Při druhé návštěvě byl vidět posun, cyklisté dokázali lépe sledovat provoz na „silnici“, lépe reagovali na dopravní situace. Věřím, že dětem trénink nanečisto pomůže v běžném silničním provozu a přejeme hodně cyklistických zážitků bez nehod. Ostatní třídy 1. stupně navštěvují dopravní hřiště také.

Mgr. Marie Kuxová