« zpět
13.10.2020 / 8:01

 

 

Vážení rodiče a žáci,
z nařízení vlády České republiky je od středy 14.10. do 1.11.2020 zakázána fyzická přítomnost žáků 1. i 2. stupně základních škol v prostorách školy. Uzavřeny jsou také školní družiny i jídelna. Po tuto dobu bude vzdělávání probíhat distanční formou. Upozorňujeme, že i distanční formy výuky je pro žáky povinná. V uvedeném období  nebude v provozu školní jídelna a nebude možnost si obědy ani vyzvedávat.

Výuka bude organizována podobně jako v jarních měsících. Žáci budou dostávat úkoly přes Edookit (do kolonky Úkoly), organizovány budou videokonference v MS Teams. V případě potíží kontaktujte třídního učitele zprávou v Edookitu.

Rozvrh hodin zůstává aktivní. Zde můžete kontrolovat, které úkoly mají žáci v daný den zpracovávat. Hlavní důraz budeme klást především na matematiku, český jazyk a angličtinu. Povinné jsou ovšem všechny zadané úkoly.

Docházka bude označena jako DV (distanční vzdělávání).

Žádáme Vás o každodenní kontrolu Edookitu a kontrolu dětí při plnění zadaných úkolů. 

Pro bližší informace se obracejte na Vašeho třídního učitele.

Děkujeme za spolupráci
Svatopluk Vlk, ředitel školy