« zpět
16.02.2017 / 12:56

I v tomto školním roce se učitelé SPŠ a SOU Uničov  rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, který se konal 1. února 2017, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 10 ZŠ.

Pro zájemce bylo připraveno na obou pracovištích  školy několik workshopů a pracovních dílen, strukturovaných podle specifických oborů, které  škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.

Věřím, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů.

Ing. Andrea Mrázová

IMG_4088 IMG_4119 IMG_4122 IMG_4141 IMG_4146 IMG_4156 IMG_4159