« zpět
29.01.2018 / 21:45

Každoroční školní kolo dějepisné olympiády proběho v listopadu 2017 a zúčastnili se ho žáci 8. a 9. ročníku. Letošní téma bylo: "Tak to byla první republika." I přesto, že toto téma je učivem až v 9. ročníku, podmínky pro postup do okresního kola splnili hned čtyři žáci. Nakonec byli do okresního kola pozváni dva žáci z 9. A a to David Fiala a Ondřej Zajíček. Okresní kolo se konalo v lednu a poprvé se ho zúčastnili hned dva naši žáci, což považuji za úspech. O něco lépe z chlapců dopadl Ondřej Zajíček, který byl ve školním kole druhý letos, i loni. Oběma repreentantům naší školy děkuji a gratuluji.

Mgr. Alžběta Kaplová