« zpět
23.09.2020 / 8:10

 

FB školy:

S ohledem na situaci v zemi a s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji v naší škole jsme se rozhodli, že budeme učit👩‍🏫👨‍🏫, dokud to půjde. Každý den, kdy naši žáci mohou do školy a účastní se prezenční výuky, považujeme za přínosný📈. Ano, situace se může klidně zítra změnit😲. Ale dnes říkáme, že v pátek uzavírat školu nebudeme. A pokud se rodiče rozhodnou ponechat si své dítě doma, mají na to plné právo. Stačí ho omluvit. Výuka👩‍🏫👨‍🏫 ovšem bude pokračovat podle stanovených pravidel. Skupiny dodržujeme, roušky😷 nosíme a my učitelé, i většina našich žáků, do školy chodit chceme. 😉😀

 

 

Tolik citace z naší Fb stránky. Chápeme doporučení i důvody pana ministra Prymuly, ale souhlasíme s naším ministrem Plagou, že plošná opatření v oblasti školství by měla být předem konzultována právě s daným ministerstvem, kterého se týká.
I my máme zájem na udržitelnosti situace, ovšem také cítíme zodpovědnost za výuku a hrozba distančního vzdělávání a prozatimní absence výskytu nemoci v našem okolí (kromě neprověřených zpráv) nás utvrzuje v názoru, že potřebujeme učit všechny děti společně.

V případě potvrzení výskytu nemoci hygienou (a zkušenosti s tím máme) a jejích dalších pokynů nebo v případě výzvy MŠMT se situace může operativně měnit. Jsme na to, v rámci možností, připraveni.

 

Svatopluk Vlk

PS: Tento týden to ale nepředpokládáme.