« zpět
29.10.2019 / 16:39

Bezpečná cesta

Žáci prvních tříd v průběhu měsíce záři získávali teoretické znalosti  týkající se bezpečnosti pro chodce zpočátku pouze ve třídě, ale tyto nabyté znalosti jsme se rozhodli prověřit v praxi. Nejprve jsme zavítali na dopravní hřiště, kde proběhl nácvik nanečisto, a poté jsme vyrazili do ulic. Žáci získali nové zkušenosti, učili se předvídat dopravní situace na přechodu pro chodce a  chovat se na chodníku tak, aby neomezovali a neohrožovali ostatní. Přejeme dětem, aby všechny cesty za dobrodružstvím skončily vždy bez nehod.

Mgr. Marie Kuxová