« zpět
09.06.2016 / 13:12

                                         Vynikající reprezentace školy v celonárodní přehlídce

                                                        ARS POETICA – Puškinův památník

     Dne 6. června 2016 proběhla pod záštitou České  asociace rusistů, Česko-ruské společnosti, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Ruské federace v ČR a Ruského střediska vědy a kultury v Praze celostátní přehlídka 50. ročníku  festivalu ARS POETICA – Puškinův památník, v níž reprezentovala naši školu vítězka krajského kola v recitaci v ruském jazyce Kateřina Stejskalová z 9. A. Přehlídka se konala v Centru ruské vědy a kultury v Praze. I v letošním roce se sjelo  více než 200 žáků základních škol a studentů středních a vysokých škol z 30 míst naší republiky, aby předvedli to nejlepší z krajských kol. Festival zahájil vzácný host –mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR, který připomenul, že Puškinův památník je nejstarší soutěží rusistů nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Účastníky festivalu pozdravil také předseda Centra ruské vědy a kultury v Praze Leonid Gamza, který popřál všem účastníkům hodně úspěchů. Předseda České asociace rusistů Jiří Klapka představil i další čestné hosty – poslance Parlamentu ČR Stanislava Berkovce a senátora Jaroslava Doubravu a spoustu dalších osobností, které byly při příležitosti kulatého výročí soutěže pozvány.

        Poetický salon (kategorie recitace) byl umístěn do krásného prostředí Křišťálového sálu. Tato umělecká oblast byla velmi silně zastoupena studenty gymnázií, středních škol a pedagogických fakult, ale neztratili se mezi nimi ani ti nejmladší, jejichž vystoupení byla hravá a veselá. Vystoupení všech účinkujících byla svým způsobem originální a výborná jak po stránce uměleckého a hereckého ztvárnění, tak i z hlediska zvládnutí ruského jazyka. Nejlepší bylo vystoupení Dmitrije Kulikova ze Západočeské univerzity, který recitoval báseň Sergeje Jesenina Černý člověk. Naše Kateřina vystoupila s textem Felixe Krivina Láska, což je vtipné vyprávění o slepičce a jejích snech o lásce. Tedy s textem, který odpovídá jejímu věku. Obdivovala jsem, jak suverénně se postavila před porotu, v níž byli učitelé gymnázií, pedagogických fakult i rodilí mluvčí, a před publikum, které tvořili nejen studenti, ale i jejich pedagogický doprovod. A stejně jako ostatní jsem jí s radostí zatleskala. Vedoucí poroty při závěrečném hodnocení pochválil všechna vystoupení a zdůraznil, že úroveň jazykových dovedností našich mladých „rusistů“ byla v letošním roce opravdu výborná. S jeho názorem se naprosto ztotožňuji a chci na závěr poděkovat Kačence za vynikající reprezentaci naší školy a popřát jí všechno dobré v dalším vzdělávání na střední škole.

 Mgr. Ludmila Schenková

Puškin - web Katka