« zpět
10.06.2020 / 16:17

 

Pohyb v 9.A

V rámci prevence patologických jevů vyplňovali žáci 9.A anketu o tom, jak to mají s pohybem. Anketu vyplňovali v době nouzového stavu online v systému Edookit a zúčastnilo se jí 14 dívek a 11 chlapců z 9. ročníku. Otázky zjišťovaly vztah k pohybu v běžném a nouzovém stavu.

Za běžného stavu se 14 žáků věnuje sportu pravidelně, 8 občas a 3 pouze výjimečně. Nejčastěji se pak jedná o různá cvičení (podle youtube, jóga,…), dále pak o jízdu na kole, potom volejbal, chůzi, posilování, in-line brusle, jezdectví atd. Volný čas žáci nejčastěji tráví pohybem, na druhou stranu dosti času tráví také lenošením a zbytek u počítače či televize a knížky. Když si mají vybrat, zda do patra pojednou výtahem či půjdou po schodech, dvě třetiny žáků uvedly, že by šli po schodech. Čas, který žáci v běžném stavu věnují sportu, 18 z 25 považuje za dostatečný.

Co se týče nouzového stavu, tak 13 deváťáků uvedlo, že sportují několikrát týdně a 7 alespoň 1x týdně. Pouze jeden uvedl, že se sportu nevěnuje vůbec. Pořadí sportů se oproti běžnému stavu změnila. Nejčastěji to byla jízda na kole, běh a cvičení, in-line brusle, posilování, chůze atd. Žáků, kteří v nouzovém stavu tráví čas pohybem, ještě přibylo, stejně tomu je u sledování televize, ostatní možnosti trávení času zůstaly srovnatelné. 14 žáků uvedlo, že čas věnovaný pohybu v nouzovém stavu, je delší než v běžném stavu a 4, že je kratší. Většina z nich považuje čas věnovaný pohybu v nouzovém stavu za dostatečný a nechybí jim tak hodiny tělesné výchovy ve škole.

Z výsledků ankety vyplývá, že žáci 9.A se poměrně dosti věnují sportům a pohybu a v nouzovém stavu se čas strávený pohybem ještě zvýšil.