« zpět
03.04.2019 / 12:03

Deváťáci roztančili Střelice

               25. ledna 2019 se konal 2. absolventský ples ZŠ Haškova.

 Motto letošního ročníku znělo „Vyplouváme….“  Hlavními aktéry se stali žáci a žákyně 9.A a 9.B., kteří během slavnostní polonézy vypluli pravou nohou vpřed a otevřeli tak brány příjemnému tanečnímu večeru v sále ve Střelicích.

 Úvodních proslovů se ujali ředitel školy Mgr. Svatopluk Vlk a žák Tomáš Kostaňuk (9. A).

Nejen moderátorům provázejícím celý večer, ale i všem přítomným budoucí absolventi během slavnostního stužkování odkryli své studijní plány, komentovali nejrůznější záliby a případná přání. 

Poděkování třídním učitelkám Mgr. K. Kuncové (9.A), Mgr. J. Ryšavé (9.B) a panu učiteli

Mgr. M. Kreuzigerovi za nácvik polonézy zaznělo z úst Karolíny Juchymivové (9.A) a Štěpána Hlaváče (9.B). Mgr. J. Ryšavá závěrečnými slovy uzavřela úvodní část a následovalo sólo pro rodiče.

Průběh plesu nebyl žákům lhostejný.  Pozornost upoutali jak úvodní polonézou, tak i dalšími připravenými vstupy. Tomáš Kostaňuk (9.A) společně s Tomášem Tichým (9.A), Michalem Grézlem (9.A), Pavlem Bednářem (9.B) a Denisou Jonášovou (9.A) obohatili 1.část plesu hudebními čísly a soutěžním kvízem pro zástupce z řad učitelů, rodičů a žáků.

Po celý večer všichni přítomní pluli v tanečních rytmech hudební kapely Duo Bernardynos a ke zpestření programu přispěl svým vystoupením i mladý pár ze šumperské taneční školy.

Bohatá tombola potěšila jak přímými výhrami, tak hlavní cenou – wellness pobytem.

2. absolventský ples roztančil sál ve Střelicích. Stal se ale také místem setkání bývalých žáků, absolventů. To nás skutečně potěšilo, a zároveň i utvrdilo v pokračování obnovené tradice školních plesů.

Za příjemnou atmosféru a celý průběh zdařilé akce děkujeme všem účastníkům, pedagogům a žákům, kteří se na spoluorganizaci podíleli.

Velké poděkování patří také sponzorům, vedení školy a hlavní organizátorce PhDr. Janě Hronové.

                                                                                                                                                                Mgr. J. Ryšavá

 

GE0C7131 kopie GE0C7283 kopie GE0C7515 kopie GE0C7552 kopie GE0C7772 kopie IMG_4740 kopie