logo ROP SM

Nová jazyková učebna na Haškové

To, že se Haškova škola zaměřuje na výuku jazyků a informatiky, je všem dobře známo. V letošním roce jsme tuto vizi posunuli na mnohem vyšší úroveň. V rámci dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, ve výši přes 2,5 milionu korun, bude do konce září dokončena učebna jazyků tzv. jazyková laboratoř. A jak bude vypadat? Kromě na míru vyrobeného nábytku a systému se sluchátky, kde lze propojovat jednotlivé žáky mezi sebou, bude učebna vybavena interaktivní tabulí, kterou u nás již považujeme v nových učebnách za „běžný“ standard. A to není vše. Bude zde nainstalován konferenční systém, který umožní spojit se s jinou školou on-line, tvořit společné projekty a v reálném čase řešit společné úkoly. Žáci se navzájem nebudou jen slyšet, ale i vidět. Budou moci prezentovat výsledky své práce zahraničním partnerům a těch má naše škola celou řadu. Se všemi nyní budeme moci hovořit „kdykoliv a tváří v tvář“. To umožní žákům rozvíjet nejen běžné dovednosti v oblasti gramatiky či slovní zásoby, ale i odvahu hovořit bez přípravy a schopnost reagovat na okamžitou situaci v dialogu.

Tato učebna může však sloužit i řadě dalších aktivit. Mohou v ní, mimo vyučování, probíhat on-line diskuze či přednášky s osobnostmi kulturního, společenského, politického či vědeckého světa. A to nejen pro potřeby naší školy, ale i dalších organizací, které projeví zájem a takovou aktivitu si zorganizují. Nová učebna posouvá možnosti celého Uničova na úroveň, která zatím není úplně standardní. Naše práce na získávání finančních prostředků z Evropských fondů tak nemusí sloužit „jen“ našim žákům, ale i celému městu Uničov.

-vlk-

 

jazyková laboratoř 1     jazyková laboratoř 2     jazyková laboratoř 3