Třídy ve škole byly nově vymalovaný. Na druhém stupni byla provedena výměna dveří u tříd.

Opravou prošla také sborovna na prvém stupni . Zcela nově byla vybavena kancelář školy.

V kabinetu fyziky bylo vystavěno patro pro pomůcky a kabinet byl od základu nově opraven a vybaven.

třídy II třídy