Učebna Fyzika- Chemie

Koncem roku 2007 a počátkem roku 2008 byla modernizována učebna F-Ch. Stávající prostor učebny fyziky byl přebudován na společnou učebnu F-Ch. Byly zrenovovány inženýrské sítě, položena nová podlahová krytina, na míru byly vyrobeny stoly a skříně v učebně a vybudován nový nízkonapěťový rozvod pro pokusy s elektřinou. Každá řada lavic je také vybavena umyvadlem a kohoutkem s vodou pro využití k chemickým pokusům. Učebna je také nově vybavena multimediální technikou (popis viz multimediální učebna), která žákům lépe přiblíží různé pokusy, které ve škole nemůžeme provádět. Také mohou lépe a názorněji vidět jednotlivé chemické i fyzikální procesy.

Celková rekonstrukce:           cca 580 tis.