V červenci jsme zahájili rekonstrukci šaten na 1. stupni. Po návrhu odboru školství a mimořádné dotaci Rady města došlo i k rekonstrukci i šaten 2. stupně. Stavební úpravy byly dokončeny koncem měsíce srpna. Druhý týden v září byla šatna 1.stupně vybavena šatními skříňkami pro každého žáka. Nyní pracuje firmy D+H Uničov na vybavení 2.stupně. Celkový objem investice do nových šaten se pohybuje těsně pod hranicí 700 tisíc korun. Po vestibulu tak plníme svůj program moderní a estetické školy evropského typu. Vestibul a šatny se touto zásadní reokonstrukcí staly opravdu důstojným vstupem do školního zařízení.

 

pohled z počátku července    polovina července- likvidace klecí   polovina srpna- dokončeny příčky, nová podlaha   polovina září- 1.stupeň    pohled do vestibulu před šatnami- v pozadí automat na školní mléko   zákoutí s lavičkou žáky nazývané

Svatopluk Vlk, ředitel