Současně s výměnou oken byla provedena rekuperace v budově druhého stupně. Rekuperace znamená řízené větrání, které přivádí do učeben a kabinetů čerstvý venkovní vzduch a odvádí odpadní vzduch, což přispívá k udržování zdravého vnitřního ovzduší ve škole. Stali  jsme první školou v Uničově, která je tímto systémem vybavena.