Vybavení a zařízení školy

(jak vypadalo a co je nového v roce 2008)

Vzhledem k rozsáhlým změnám a rekonstrukcím za poslední roky jsme se rozhodli shrnout všechny tyto rekonstrukce a úpravy do jedné stránky. V té letošní si budete moci prohlédnout jak škola vypadá k září 2008. Ukážeme Vám místa nově opravená i ta, která na svůj čas čekají. Jejich proměnu pak budete moci posoudit v dalším roce.

Počítačová učebna (2005)
Vestibul školy (2005)
Sportovní hřiště s umělým povrchem (2006)
Šatny pro 1. i 2.stupeň (2006)
Keramická dílna (2007)
Multimediální učebna (2007)
Učebna fyziky a chemie (2008)
Školní družina (2008)

 

 

3.A při angličtině Třída 1.A 1.A- poznáte se? 1.B při tělocviku na hřišti Pohled na 2.A a jejich třídu 3.A ve své kmenové třídě 3.třída z jiného pohledu 4.A při výuce ještě jednou 4.třída 5.A v přírodopise ještě jednou 5.A v přírodopise ... a páťáci ještě jednou 6.A v učebně češtiny 7.A v učebně zaměřené na matematiku .. a ještě jednou matematika v 7.A 8.A a učebna Hv-D 9.A ve druhé češtině Pohled na hřiště a budovu školy V ředitelně F -Ch 3 F - Ch 4 Chodby ve škole 2 Chodby ve škole 3 Chodby ve škole 4 Vestibul 1 Vestibul 2 Vstupní chodba Šatny pro 1.stupeň Šatny pro 2.stupeň učebna ICT učebna ICT 2 F - Ch 2 F - Ch 1 ŠD- nový vstup Učebna Angličtiny Učebna zeměpisu Keramická dílna 1 Keramická dílna 2 Chodby ve škole 1 Fotbálek Multimediální učebna