Žádost o přijetí k plnění základního vzdělávání

Tento formulář vyplňuje zákonný zástupce při zápisu dítěte k plnění povinné školní docházky (tedy u zápisu). Musí ho vyplnit všichni, jejichž děti mají nastoupit do školy. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňuje obě žádosti.

 

 

Žádost o přijetí k plnění základního vzdělávání