Žádost o pokračování v plnění základního vzdělávání

 

V případě, že žák opakuje ročník a ukončí povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku, může ředitel povolit pokračování v plnění základního vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pak žák pokračuje v základním vzdělávání a po jeho skončení si může podat přihlášku na střední školu, střední odbornou školu či střední odborné učiliště.

 

Žádost o pokračování v plnění základního vzdělávání