Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky. Tuto žádost musí doplnit o vyjádření odborného lékaře- pediatra a o vyjádření Pedagogicko psychologické poradny. Obě tato vyjádření musí být kladná. Doporučení je možné, po projednání s ředitelem školy, dodat i později.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky