Uvolnění žáka celoročně z předmětu

Tuto žádost použijte v případě, že je třeba uvolnit Vaše dítě celoročně nebo na delší období z nějakého vyučovacího předmětu. Tato žádost musí být doložena kladným posudkem lékaře.

Pokud se jedná o poslední hodinu v daném dni, doplňte žádost o prohlášení: " Souhlasím s tím, aby žák odešel z vyučování před touto vyučovací hodinou a přebírám za něj v této době plnou zodpovědnost."

Pokud je po hodině ještě další, bude žák umístěn do jiné třídy a po skončení hodiny bude pokracovat se svou třídou.

 

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádost o uvolnění z Tělesné výchovy