Symbolika znaku školy

Školní znak se skládá z několika prvků:
- hvězdný kruh
- kniha
- dvě noty
- písmeno H

 • Hvězdný kruh
  symbolizuje Evropskou unii, začlenění naší školy do evropského společenství a naši snahu přidat se mezi školy s evropskou kvalitou. Naznačuje, že se naši žáci mohou podívat za hranice naší země, seznámit se s odlišnými podmínkami v jiných zemích, naučit se chápat odlišnost jednotlivých kultur ne jako rozdíl, ale jako jednotící prvek. Pochopit, že rozdílnost pomáhá jednotlivcům spolupracovat a navzájem se doplňovat. Symbolizuje také cestu a touhu po "dosažení hvězd", cestu a touhu po dokonalosti, které sice člověk nemůže dosáhnout, ale může se jí alespoň přiblížit.

 

 • Kniha
  je symbolem vzdělání a to je to hlavní, co naše škola dětem nabízí. Úsměv na tváři znamená, že vzdělávání nemusí být jen nuda. Projekty mohou vzdělání i odlehčit a díky nim se žáci učí v souvislostech, ne pouze oddělené vědomosti. Kniha také značí touhu po vzdělání a po nových informacích, které děti vyhledávají samy. I na nich je ptát se a vyžadovat odpovědi.

 

 • Dvě noty
  jsou symbolem hudebnosti naší školy. Navazujeme na několik desítek let starou tradici Uničovských dětských sborů. Noty ve znaku symbolizují, že v této tradici chceme pokračovat. I toto je ovšem v rukou žáků a jejich rodičů, kteří je budou v tomto krásném umění podporovat. Kromě hudby značí také estetiku jako celek, jíž je hudba součástí.


 • písmeno H
  je symbolem naší školy. Je identifikátorem. je to první písmeno názvu naší ulice a tím činí náš znak jedinečným. Tvoří tvář knize a značí, že naše škola, škola na Haškově ulici dává vzdělání lidskou, veselou tvář. Naše škola se usmívá na všechny a vzdělávání u nás je veselé (neplést se snadné). Snaží se ukázat, že u nás se není čeho bát. Jen vesele do naší školy.