Tento znak byl vytvořen na základě návrhu žáků. Ve výběrovém řízení, po ukončení těžkého úkolu výběrové komise určit jednoznačného vítěze, získal nejvíce hlasů návrh skládající se z knihy a hvězdného kruhu. Tento návrh byl odbornou firmou dopracován do nynější podoby a přijat jako znak školy. Nyní je používán hlavně na školním hlavičkovém papíře, ale doufám, že se jeho použití rozšíří na všechny tiskoviny ve škole. Tento znak je sjednocujícím prvkem celé školní komunity a je naším symbolem se stejnou váhou jako je pro všechny obyvatele České republiky státní znak.

 

Tento znak byl vytvořen z důvodu identifikace. Má v sobě zakomponován i název školy a je určen na trička a předměty, které jej budou nést samostatně, tedy bez další identifikace naší školy. Bez textu by to mohl být znak jakékoliv školy. Věřím, že nebude chybět na žádném absolventském tričku či dresu.