Sešity a potřeby pro 6. ročník

Předmět

Číslo sešitu

Počet kusů

ČJ

564

1

ČJ

524, 444

1,1

ČJ

544, izolepa a nůžky

2,1

M

440,pravítko, kružítko

1

AJ

524, slovníček Optys

vše 1x, mohou pokračovat ve starém slovníčku

424 1

PR

444

1

Z

524

1

D

444

1

F

424

1

OV

544

1

VZ

524

1

HV

notový sešit,složka A4

1

VV

výkres A4  - 20 kusů

vodové barvy, štětce

pastelky

sada barevných papírů

lepidlo, nůžky