Dokumenty a formuláře

 

V této části našich webových stránek najdete dokumenty, se kterými chceme seznámit rodiče, žáky i další veřejnost.

Najdete zde také formuláře, které Vám usnadní komunikaci se školou a umožní elektronickou komunikaci. Škola pořídila server, všichni učitelé mají e-mailové adresy. Komunikace může probíhat tedy i elektronickou cestou. Věřím, že Vám to usnadní život, i když přímý rozhovor nelze nahradit.

Pokud máme akceptovat Vaše žádost a další dokumentaci, je třeba na začátku roku sdělit třídnímu učiteli e-mailovou adresu ze které komunikace bude probíhat. Na tento e-mail by nemělo mít Vaše dítě přístup, neboť tyto dokumenty pak budou akceptovány jako Vámi podepsané.

Druhou možností je prostě je jen vyplnit, vytisknout a podepsané poslat do školy po dítěti či klasickou poštou.

 

Svatopluk Vlk