Comenius na „Haškové“ již po třetí

V letošním roce se nám již potřetí podařilo získat grant v rámci programu Comenius.  Pokračujeme tak v poznávání dalších cizích zemí, jejich kultur, tradic a historie. Ale nejen to. Jedním z cílů tohoto projektu je vzájemná, mezinárodní spolupráce, výměnné pobyty studentů a učitelů, a především komunikace v anglickém jazyce. Žáci tak opět získají jedinečnou příležitost k osvojení si anglického jazyka, zjistí, jak dokáží uplatnit poznatky a vědomosti získané z hodin angličtiny a anglické konverzace, zažijí plno zážitků s novými kamarády a jejich rodinami, poznají „obyčejný“ život v jiném kulturním prostředí. Pro příští dva roky se našimi partnery staly země Anglie a Španělsko, takže již v únoru vycestují někteří naši žáci za doprovodu učitelů do Anglie, do města Plymouth. Koncem května pak navštíví španělské město Malaga. Věříme, že tato spolupráce bude stejně úspěšná jako v předcházejících dvou projektech, díky kterým se žáci podívali do více než sedmi zemí EU a Turecka.  Vrátili se obohaceni nejen o spoustu nových zážitků, ale i nové zkušenosti a přátele. Pochopili kulturní i společenské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a naučili se je tolerovat. Věřím, že na tyto cesty dodnes rádi vzpomínají a už se nemohou dočkat dalších „expedic“ do cizích krajin.


Název projektu:  PEACEFUL EUROPE FOR FUTURE

Představení projektu:

 

Tento projekt je zaměřen na mladší studenty zejména z prvního stupně, aby si  co nejdříve uvědomili důležitost slova mír. Cílem je podpořit tyto studenty v různých činnostech i mimoškolních aktivitách tak, aby dokázali spolupracovat nejen spolu, ale i s ostatními partnery z cizích zemí do projektu zapojených, byli přátelští , komunikativní, kreativní, uměli sdílet své city, nápady a podělit se nejen o materiální hodnoty.

Projekt je rozdělen do několika oblastí. Žáci budou společně provádět, vymýšlet a sdílet různé aktivity jako je sport, hudba, tanec, zpěv, výtvarné umění a vaření za podpory a pomoci jejich učitelů. Samozřejmě, že budou mít i možnost vycestovat do partnerských zemí – Španělska a Anglie, kde budou moci poznat kulturu, tradice a zvyky těchto zemí,  navštívit jejich školy a seznámit se s novými kamarády. Komunikačním jazykem je anglický jazyk, který se žáci na naší škole učí již od první třídy, takže budou mít možnost vyzkoušet si své znalosti i v praxi.

 

Summary:

 

 This project has an aim to encourage students to understand the importance of the peace and its useful effects. The Project also aims at showing the peace just as like an apple tree and all the people from all over the world can easily eat its apples. By this Project ,students will be active comparing to the teachers. They can use the advantages of different lessons They can use  Art, Music, P.E. ,Drama and Computer more effectively.

  The project will make the pupils very friendly and they want to learn that living with people from different cultures or countries comfortably is a condition because peace starts in class and goes on society or country and ends in the world. During the project, students will use their creativity in activities related to the titles. All activities are prepared according to the pupils’ age, ,interests and mind in order to they can do their activities more willingly. They can share their materials and activities each other on the web site.

     The project has some a number of periods which will be divided into several actions. Every partner has some role in the project and they have responsible for doing their duties ,activities given or decided to be done. They're interesting activities and mostly involve the pupils comparing to the teachers as we think that this project is a chance for students to understand the real aim. The pupils participating the meetings will show the results of their workings. The tolerance, society, history,cultures and different style of life are our most important elements in project. This project will last for 2 years. In this 2 years, lots of homework will be done and presented on the web site. And all roles will be examined by not only teachers but also students.