« zpět
14.05.2018 / 14:41

V pátek 4.5.2018 se konalo v uničovském parku místní kolo přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list. Hlavním cílem této soutěže je prověřování znalostí o přírodě i její ochraně na 8 stanovištích (např. botanika, savci, ryby, obojživelníci a plazi, ochrana přírody a životního prostředí a další).
Naši školu reprezentovalo (v kategorii mladší žáci) družstvo ve složení Jiří Socha, Tomáš Čáslava, Roman Juchymiv, Natálie Mánková, Miriam Příhodová a Věra Hamplová (všichni z 6.A). Moc jim gratulujeme, jelikož toto družstvo získalo 1. místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 18.5. v Olomouci. V kategorii starší žáci nám vybojovalo 2. místo družstvo : David Fiala, Felix Kovář (z 9.A), Marek Vojtek, Tomáš Sýkora, Karolína Juchymivová a Kryštof Demel (z 8.A). Dalším družstvem byli žáci ze 7.A : Klára Macíčková, Michaela Kejvalová, Filip Hron, Eva Studená, Lucka Kornerová a Eliška Výkrutová. Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Vojáčková

20180504_115343 20180504_115346