« zpět
23.05.2018 / 14:18

Přírodovědná exkurze do Olomouce – 5.A a 6. A

 Žáci 5. a 6.ročníku se v rámci výuky zúčastnili výstavy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. První akce pod názvem Kouzelný svět optiky umožnila dětem hravou formou nahlédnout do optickým principů a zákonitostí. Děti si vyzkoušely laserové bludiště, prohlédly si obří krasohled a vstoupily do prostoru neonů a staly se součástí tzv. „neonové show“.Druhá akce se týkala prohlídky stálých expozic, které jsou k vidění v prostorách budovy. Žáky zaujala expozice Příroda Olomouckého kraje, kde se děti seznámily s přírodními poměry našeho regionu od nížin až po vysokohorský terén. Tato expozice je doplněna interaktivními prvky, jež si žáci mohli sami vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat. V expozici Olomouc - patnáct století města žáci viděli širokou škálu předmětů od archeologických nálezů, přes památky uměleckého řemesla a knižní kultury až po dokumentární filmy z 20. století. Děti zde zaujaly dotykové obrazovky, pomocí kterých si mohly ověřit své znalosti. Prošly expozicí Geologie a Archeologie, kde se nachází množství rozmanitých hornin, zkamenělin, rud a minerálů, typických pro tuto oblast. V dalších místnostech muzea byly situovány národopisné expozice, které na rozdíl od jiných měly dětem ukázat, jak se člověk odnepaměti vyrovnával se základními póly lidské existence, kterými jsou narození a smrt. Příběh o narození a smrti je zasazen do reálného prostředí hanácké vesnice a hanácké krajiny období 19. století. Na chodbách si děti mohly všimnout velkoplošných světelných panelů, na kterých jsou vyobrazeny osobnosti, které byly v minulosti spjaty s naším regionem. Jde o panovníky, církevní hodnostáře, umělce, vědce, vojevůdce i sportovce. Netradiční na těchto panelech je, že kromě podobizny přinášejí nejen seriózní životopis dotyčné osobnosti, ale i řadu zajímavostí či kuriozit.

Na závěr jsme se rozloučili s obrem Drásalem, který je vnímán jako jedna z ikon našeho hanáckého folkloru.

Exkurze, která byla zajímavá a přínosná, se dětem i učitelům velmi líbila!

Ing. Andrea Mrázová, Mgr. Lenka Vojtková

20180517_084447 20180517_084450 20180517_085827 20180517_090929 20180517_091427 20180517_091442 20180517_091542 20180517_091551 20180517_091626 20180517_092451 20180517_092540 20180517_092651 20180517_093110 20180517_093234 20180517_094310 20180517_104536 20180517_104545 20180517_104849 20180517_111923 20180517_111931 20180517_112231 – kopie 20180517_112231 20180517_112240 20180517_112736 20180517_112737 20180517_112843 20180517_113354 20180517_115002