« zpět
29.03.2018 / 9:01

Ve středu 28. března jsme se vypravili s třídou 8.A a 8.B  do Pevnosti poznání na Korunní pevnůstce v Olomouci, kde byly pro žáky připraveny dva výukové programy - "Světlo na cestách" a Odpudiví a kouzelní".

Třídy byly rozděleny do dvou skupin. Jednu skupinu odvedla paní průvodkyně do expozice „Světlo a tma“, kde si žáci jak samostatně tak pod odborným dohledem vyzkoušeli různé pokusy a simulátory, prohlédli si exponáty a dostalo se jim i odborného komentáře.

Druhá skupina se pod vedením dvou studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého seznamovala se  životem zvířat České republiky a zemí nám vzdálených a exotických. Zjistili jsme, zda jsou tito živočichové vážně studení, slizcí, podivní či dokonce nebezpeční. 

Obě skupiny se v polovině programu vyměnily, takže nikdo nebyl o nic ochuzen a všechny děti si přišly na své.

Návštěva to byla velmi zdařilá a poučná, dětem se v Pevnosti poznání líbilo.

Ing. Andrea Mrázová, Mgr. Jana Vojáčková