« zpět
29.03.2018 / 8:39

Мы говорим по-русски

V pátek 23. 3. 2018 se v Obchodní akademii v Mohelnici konalo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce, které mívá tři části: plnění úkolů na základě poslechu, představení se a souvislý ústní projev na vylosované téma a řešení jazykové situace. Naši školu reprezentovali dva zástupci – Nela Fréharová a Felix Kovář z 9.A. Na soutěž se oba připravovali velmi zodpovědně a dlouhodobě, protože nebyla vůbec jednoduchá. Oproti dřívějším kláním letos museli žáci zvládnout nikoliv pět, ale deset témat, z nichž některá byla opravdu náročná (např. Moskva). Vzhledem k tomu, že ruština je druhý cizí jazyk, je dotována pouze 2 hodinami týdně a začíná se učit až v 7. třídě. Navíc musí děti nejprve zvládnout čtení a psaní azbuky, což zabere dost času, a teprve potom mohou rozvíjet všechny ostatní jazykové dovednosti.

 Nela a Felix obstáli v konkurenci žáků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií velmi dobře. Jejich kategorie byla silně obsazená (16 soutěžících) a Nela obsadila pěkné 7. místo, Felix velmi dobré 8. místo. Ráda bych oběma poděkovala za odvahu, svědomitost v přípravě a vzornou reprezentaci školy. Nabyté dovednosti se jim mohou v budoucnosti hodit. Děkuji i panu řediteli, který nás odvezl ráno na vlak do Červenky autem, protože jsme neměli vhodné autobusové spojení.

Mgr. Ludmila Schenková