« zpět
25.03.2018 / 21:01

 

I v letošním školním roce měli naši žáci možnost zapojit se do chemické olympiády. Školního kola se účastnili tři žáci 9. ročníku – Felix Kovář, Kateřina Krumpholcová a David Winkler.  

Zadání chemické olympiády je celostátní a jejím garantem je MŠMT a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Úkoly jsou každoročně velmi náročné a na jejich vyřešení v žádném případě nestačí pouze znalost učiva základní školy.

Tématem letošního ročníku byly kovy. V teoretické části museli žáci prokázat, že znají vzorce i mineralogické názvy sloučenin, umí zapsat chemické reakce i vypočítat zapeklité příklady. V praktické části pak dokazovali svou zručnost, znalost chemických reakcí i výpočtů.

Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Krumpholcová, která postoupila do okresního kola. To se konalo 2. března na Gymnáziu ve Šternberku, kde se Katka stala úspěšnou řešitelkou s postupem do kola krajského.

Děkuji všem třem žáků za svědomitou přípravu, kterou chemické olympiádě věnovali a Katce blahopřeji k dosaženému úspěchu.

 

Mgr. Taťána Šlešková