Okrskové soutěže

25.10.      Medlovský cross 6.-9.r.