Okrskové soutěže

 13.10.   Přírodovědný klokan  8.-9. ročník                      účast          
  9.11. Soutěž o EU základních škol ( knihovna Uničov) 1. místo
16.11. Carusošou aneb talent roku, MKZ uničov 1. místo
22.11. Dějepisná olympiáda 8.-9. ročník  postup do okresníha kokla A. Příhodová
25.11. Olympiáda z ČJ 8.-9. ročník  postup do okresního kola L. Bukovjanová 9.A
25.11. Astronomická soutěž 6.-9. ročník 3.místo (8.A - Kovář,Hwozdecký, Zajíček)   
6.12. Soutěž v psaní všemi deseti - SPŠ Uničov  1.-3. místo ve skupině
20.12. Mladý chemik Olomouc- vybraní žáci  postup do okresního kola - Zdeněk Kristen
24.1. Zeměpisná olympiáda- výběr žáků 7.-9. r. M. Kejvalová(6.A),T. Tichý (7.B) a B. Žáčková ( 9.A) postup do okr. kola 
1.2. Geologická olympiáda L. Bukovjanová postup do celostátního kola!
9.2.- 10.2. Chemická olympiáda- vybraní žáci  postup Z. kristen 9. A
17.2. Biologická olympiáda- vybraní žáci postup do okresu - Daniel Mráz 7.A
29.3. Vybíjená - II. stupeň chlapci - 4. místo, děvčata - 3. místo
28.4. Astronomická soutěž 6.-9.r.- výběr žáků, účast
11.5. Dopravní soutěž 6.-7.r.- výběr žáků, 3. místo
12.5. Astronomická soutěž 6.-9.r., účast
19.5. Atletický trojboj 3.-5.r, 3. místo

Okresní soutěže

16.1. Okresní kolo Dějepisné olympiády A. Příhodová 9.A- účast
2.2. Okresní kolo olympiády Čj L. Bukovjanová( 9.A) -úspěšný řešitel 5. místo
21.2.   Zeměpisná olympiáda                                     účast                                                   
24.2. Okresní kolo v recitaci Olomouc - výběr žáků 6.-9.r.  Denisa Jonášová 7.A - čestné uznání
7.3. Okresní kolo Chemické olympiády Z. Kristen 9.A
22.3. Geologická olympiáda - okresní kolo L. Bukovjanová  9.A - 1. místo
10.4. Okresní kolo Biologické olympiády D. Mráz 7.A - úspěšný řešitel - 6. místo
21.4. Odznak olympijských vítězů, Olomouc výběr žáků, družstvo - 7.místo
4.5. McDonalds cup 2.-4.r., 3.místo ve skupině
5.5. Zlatý list

vybraní žáci , 6.-9.r., 1. místo - postup do

krajského kola

17.5. Pythagoriáda J. Socha 5.A, účast
13.6. Carusošou DDM výběr žáků, postup do dalšího kola

Krajské soutěže

7.2. Mladý chemik - Olomouc Z. Kristen - 7. místo
3. 4.     Krajské kolo geologické olympiády - Olomouc          L. Bukovjanová 9.A - 2. místo                   
5.4.  Krajské kolo Puškinova památníku- Mohelnice Š. Hlaváč 7.A - 2. místo
19.5. Zlatý list vybraní žáci, 8. místo
30.5. Technická soutěž - UPOL

D. Mráz - 1.místo, M.Vojtek - 2.místo,

K.Demel - 3.místo