Soutěže

Celostátní úroveň

21.9.        Cyklistický závod "Hledá se vítěz"  - soutěž základních škol         2. místo                                      
9.10. Bludiště ( Česká televize Ostrava )  8.-9.r.     účast
27.1. Natáčení soutěžního pořadu České televize( Ostrava) :U6 - úžasný svět techniky  účast
28.4. Mezinárodní výtvarná soutěž Moje město  účast
15.5. Soutěž dětského literárního projevu Náš svět ( kolektivy) ocenění poroty
2.6.  Cyklistický závod "Hledá se vítěz" - soutěž základních škol postup do finále
3.6. Celostátní přehlídka Puškinův památník, Praha ocenění poroty

 

Krajská úroveň

    16.3.                     Konverzační soutěž v ruském jazyce, Mohelnice                                                                        6.místo ( Magda Kohlová 8.A)                                              
   9.4.                 Puškinův památník ,Mohelnice  2.místo ( postup do celostátního kola -    J.Vymazalová 8.A)
 16.4.                 ČEZ Street Hockey 2015,Ostrava  
22.5.                 Krajské kolo Zlatý list účast

 

Regionální úroveň

4.11.           Olomoucké bienále 2014  -                                                ocenění, čestné uznání                 
2.12.              Soutěž v psaní na PC ( Mikulášské psaní)    účast
15.12. Turnaj ve vybíjené ( děvčata ) 4.-5.r.  2.místo
16.12. Turnaj ve vybíjené ( chlapci a děvčata ) 6.-7.r.  2.místo
17.12. Turnaj ve vybíjené ( chlapci) 4.-5.r.  2.místo 
19.12. Turnaj ve florbalu ( SOŠ Hotelnictví  Uničov) 9.r.  účast
16.3. Turnaj ve florbalu 1.místo, postup
18.3. Recitační soutěž v Olomouci  účast
23.4.  III. finálové kolo Technické soutěže  2. místo
24.4. Soutěž ve sběru papíru celkem 16 351 kg
13.5. Okresní kolo Pythagoriády úspěšní řešitelé
     

 

Okrsková úroveň

7.10.            Coca - cola cup  fotbalový turnaj chlapci II. stupeň               1.místo, postup do dalšího kola       
15.10. Přírodovědný klokan 8.-9.r. účast
23.10. Medlovský cros 6.-9.r. účast
3.11. Coca cola cup ( postup z 1.kola) účast
11.11. Školní kolo dějepisné olympiády 8.-9.r. účast
17.11. Školní kolo matematické olympiády 5.-9.r.  5. ročník - postup do okresního kola
20.11. Carusošou   3.místo , diplom za účast
28.11. Astronomická soutěž  1. místo v mladší kategorii, 2. a 3. místo ve starší kategorii
1.12. Školní kolo olympiády v ČJ 8.-9.r.  1.místo A.Bartoňková, 2.místo M.Čáslavová, 3.místo G. Húževková
8.12.  Literární soutěž( Gymnázium Uničov)  5.-9.r.  1. místo, 2. místo, 3. místo
8.12.  Recitační soutěž ( Gymnázium Uničov) 5.-9.r. 1. místo. 2. místo
14.1. Astronomická soutěž ve Šternberku 2. místo v mladší kategorii
21.1. Okresní kolo matematické olympiády Olomouc ( Z5 ) úspěšní řešitelé ( M. Melovský, P. Kovář)
2.2. Školní kolo olympiády v Aj postup do okresního kola ( M. Vojáčková, A. Bartoňková)
3.2. Školní kolo olympiády ze zeměpisu 8.-9.r. postup do okresního kola ( J. Červinka)
5.2. Okresní kolo olympiády v českém jazyce postup do okresního kola
5.2. Školní kolo chemické olympiády 9.r. účast
17.2. Okresní kolo zeměpisné olympiády J. Červinka 12. místo
10.3. Recitační soutěž ( školní kolo)  postup do okresu
20.3. Matematický klokan 2.-9.ročník
23.3. Pythagoriáda 3.-8.ročník ( postup tří žáků do okresního kola)
10.4. Astronomická soutěž II. kolo  2. místo v mladší kategorii
17.4. Zlatý list, výběr žáků 5.-9.r.  1. místo v mladší kategorii, postup do krajského kola
5.5. Mc Donald cup ve fotbala 6. místo
11.5. Dopravní soutěž 3. místo, 4. místo